dilluns, 26 d’abril del 2010

Les pràctiques de formació en centres de treball (FCT)

En l'últim curs dels distints cicles formatius els alumnes han de superar un mòdul de formació en centres de treball (FCT). Consisteix en la realització de pràctiques en empreses de la zona durant 380 hores. Aquest contacte amb l'empresa serveix l'alumne d'experiència i, en alguns casos, s’aconsegueix un contracte al finalitzar les pràctiques.
Hi ha l'exempció d'aquest mòdul de FCT per als alumnes que tenen experiència laboral acreditada mitjançant cotització.
Participem en el programa de realització de pràctiques o de formació en centres de treball en distints països de la Unió Europea. Aquest curs ens han assignat una plaça a Irlanda en un banc. Esta plaça l'ha obtinguda una alumna del cicle 'Administració i finances'.
Els alumnes de cicles formatius de grau superior poden obtindre beques Erasmus o Leonardo per a estades en l'estranger.